HAPPINESS HONG KONG  2016

Produse: Yasutoshi Koda (Open-Clothes.org) /
Direction: Jyunya Sakumoto (sakumotto) /

Art direction & Design: Chihiro Honda / 
Photo & Movie: Daisuke Shimada  /

Model: Miyu Otani /
Hair & Makeup: Yuko Aika /