MAISON DE REEFUR

PLACARD 2016

Art Direction / Yoshihide Uchida
Stylist / Naoko Tsuji
Hair / Go Utsugi
Make / Mariko Shimada
Model / Kasumi
Music / Shunichiro Fujimoto “No need to reach, it’s there”